Oferta

Premise  

Centrul nostru Educațional s-a înființat din dorința de a pune în slujba noilor generații experiența noastră acumulată de-a lungul anilor, în contextul cerințelor actuale de educație.

Astfel, demersul didactic este realizat cu profesionalism, dedicat copiilor, luând în calcul potențialul inestimabil al acestora pentru dezvoltarea personalității lor.

Așadar, toate activitățile urmăresc in principal cunoașterea, creativitatea, relaționarea cu ceilalți în colectiv în scopul dezvoltarii multi-inteligențelor, a competențelor sociale în deplina corelație cu cunoștințe din diferite domenii.

De asemenea, principiul fundamental al actului educațional este respectarea nevoilor dezvoltării psiho-fizice a copiilor, metoda de bază fiind jocul, definit ca o impletire a activitatilor creative, intelectuale si fizice.

Viziunea scolii

Participarea noastră activă la actul educațional continuu al societății românești, bazate pe sistemul de învățământ fundamentat pe dezideratele dezvoltării armonioase a copiilor noștri.


Misiunea scolii

  • Ridicarea nivelului de educație al copiilor preșcolari/școlari în raport cu cerințele societății actuale;
  • Realizarea în termeni de calitate a unui act educațional, cu performanțe definite, care să contribuie la formarea personalității autonome și creative a copilului;
  • Centrarea pe dezvoltarea fizico-psihica a tuturor activitatilor educative, astfel incat sa evidentieze aptitudinile copiilor, sa le formeze deprinderi utile pentru o continuă adaptare la cerințele societății, coerente cu valorile morale;

Crearea unui mediu stimulativ de invatare pentru copil, astfel incat acesta sa dobandeasca competentele cerute. 


Principiile noastre:

   Educaționale:

  • Aplicarea prevederilor tuturor normelor legale și acționarea în sensul reformei învățământului;
  • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului;
  • Valorizarea fiecărui copil participant la actul educativ ținându-se cont de dezvoltarea psiho-fizică a acestuia, de capacitățile și aptitudinile sale;
  • Asumarea responsabilității pentru un act educativ calitativ, fundamentat pe o comunicare deschisă între factorii implicați în procesul de învățământ (cadru didactic/părinte/tutore/copil) mereu direcționată către îmbunătățirea continuă a prestației noastre în folosul copiilor.


Abordarea pe baza celor 7 principii ale unei echipe de succes:

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.  (Henry David Thoreau)

Cele 7 principii sunt aplicabile atât întregului personal didactic și nedidactic al Centrului nostru Educațional, cât și părinților/membrilor familiei, împreună formând o echipă ce are ca scop comun dezvoltarea armonioasă a copiilor. Astfel, principiile de comportament pe care le considerăm a fi calea către succesul reciproc sunt: 

A RESPECTA - respectul reciproc baza oricărei colaborări reciproc avantajoase

 A ASCULTA ACTIV - premisa întelegerii mesajelor pentru atingerea coerentă a obiectivelor comune în favoarea dezvoltării copiilor    

A ÎNTREBA - clarificarea problemelor înseamnă a răspunde activ la solicitarile în vederea educației copiilor

A CONVINGE - argumentarea ideilor este premisa alegerii căii celei mai bune  

A AJUTA - rezolvarea problemelor devine mai ușoară atunci când ajutorul este garantat 

A ÎMPĂRTĂŞI - Împărtăşirea trărilor înseamnă o mai mare coeziune a echipei în realizarea scopurilor comune

A PARTICIPA - toți avem un rol important și ca atare este nevoie de implicarea tuturor


Deocamdată specialiştii în materie de comportament legat de munca în echipă s-au limitat la cele 7 principii de mai sus pentru un succes garantat. Dar acest lucru nu înseamnă că lista nu poate continua, rămâne în sarcina Dumneavoastră de a descoperi altele noi.

© 2018, Grădina lui Academ